Organisationsutveckling


Arbetar ni med hälsa på företaget men har svårt att nå alla medarbetare? Eller är ni i uppstartsfasen och vill ta fram en långsiktig hälsoplan? Med Din balans som strategiskt bollplank får ni hjälp att hitta insatser som verkligen fungerar.

Din balans kan bland annat hjälpa ditt företag med att:

  • Arbeta fram (eller utveckla) en hälsoplan som integreras med företagets befintliga HR- och hälsoarbete.
  • Hitta konkreta insatser som engagerar medarbetarna och bidrar till en bra hälsa.
  • Bygga upp eller utveckla företagets nätverk av hälsoinspiratörer/hälsocoacher. En företagsanpassad grundutbildning ger dem verktyg och en mängd olika idéer för att genomföra hälsoinsatser på arbetsplatsen. Regelbundna nätverksträffar ger fördjupad kompetens och inspiration för att kunna inspirera kollegorna till en god hälsa.