Tjänster

Ett modernt och framgångsrikt hälsoarbete bedrivs på alla nivåer i ett företag – från den övergripande strategin till individuella insatser för de anställda.

Vi på Din balans hjälper ditt företag med det som behövs – vare sig det gäller att ta fram en handlingsplan, driva ett hälsoprojekt eller att coacha medarbetare och chefer.

Exempel på våra tjänster:

  Organisationsutveckling

   Inspiration och personlig utveckling

   Erfaren och flexibel konsult